Handelsbetingelser for Carlsen

Handelsbetingelser for Carlsen

Vilkår gældende for handel på carlsen.dk

Opdateret d. 19. juli 2023
Forlaget Carlsen henviser endvidere til den danske Markedsføringslov og den danske lov om visse Forbrugeraftaler. Inden du handler i Carlsens netbutik, skal du læse leveringsbetingelserne nedenfor. Dit kendskab til betingelserne er en af forudsætningerne for en god og tilfredsstillende handel på carlsen.dk. Sker der væsentlige ændringer i vilkårene, vil Carlsen informere om det på netstedet, og det vil fremgå af leveringsbetingelserne

Alle varer bestilles via hjemmesiden carlsen.dk.
Der tages forbehold for udsolgte eller udgåede varer og for prisstigninger og tastefejl.
Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) inklusiv moms. Du kan vælge at få priserne vist eksklusiv moms. Priserne gælder kun ved køb hos Carlsen.

Ekspeditionsgebyrer
Ved køb af webtjenester er der ingen ekspeditionsgebyrer. Ved køb af fysiske produkter gælder, at:

  • Ordrer til levering i Danmark pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 36,00 ekskl. moms.
  • Ordrer til levering i Grønland og Færøerne pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 300,00 ekskl. moms.
  • Ordrer til levering i EU pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 250,00 ekskl. moms
  • Ordrer til levering i resten af verden pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 500,00 ekskl. moms.
  • Ordrer under 500 kr. ekskl. moms og fragt som bestilles via brev, mail eller telefon, påføres et ekspeditionsgebyr på 50 kr.

Det er ikke muligt at udregne den faktiske fragtomkostning mens købet gennemføres på shoppen. Kontakt kundeservice, hvis du ønsker at betale den faktiske fragtomkostning. Så påføres den faktiske fragtomkostning ordren.

Betaling med godkendte betalingskort
Både private og virksomheder kan betale med kort.
Vi samarbejder med betalingsudbyderen Quickpay, og kan derfor tilbyde betalingsmulighed med følgende korttyper:

Ved betaling med betalingskort af:

  • Fysiske produkter sendes faktura/følgeseddel sammen med de bestilte varer.
  • Webtjenester sendes faktura separat til ordregiver.

Betaling på konto
Privatpersoner kan ikke få oprettet konto med kredit.

Virksomheder og institutioner med gyldigt EAN nummer og/eller CVR nummer, kan blive registreret som kontokunder kan købe via konto. Kontakt venligst kundeservice.
Er du allerede oprettet som bruger på sitet, og ønsker at blive knyttet til en virksomhed/institution som allerede er registeret som kontokunde, skal du kontakte kundeservice.

Institutioner med EAN nummer
Følgeseddel vedlægges de bestilte varer, og faktura sendes elektronisk via EAN nummeret.

Private institutioner og virksomheder som har konto med kredit
Faktura/følgeseddel vedlægges de bestilte varer.

Betalingsbetingelserne fremgår af faktura og oplyses ved henvendelse til kundeservice.

Kun kontantsalg til udlandet
Faktura/følgeseddel vedlægges de bestilte varer.

 

Leveringsbetingelser

Carlsen bestræber sig på at levere de bestilte materialer så hurtigt som muligt. Almindeligvis leverer vi indenfor 3-4 hverdage fra dato for ordreafgivelsen, med mindre andet er angivet på ordren. I ugerne før og efter jul, og i forbindelse med helligdage skal der dog regnes med længere leveringstid. Længere leveringstid kan også forekomme i andre spidsbelastningsperioder.

De bestilte materialer sendes direkte fra DBK Logistik Service i Køge. 
Ønskes varer leveret til udlandet vælger vores speditør normalt den billigste transportform. 
Vi gør opmærksom på at for alle ordrer bestilt via sitet pålægges 25% dansk moms. Ønskes momsfritagelse (for ordrer som leveres til Grønland, Færøerne, Europa indenfor EU, samt øvrige verden) skal ordren bestilles via mail hos kundeservice. Husk at oplyse gyldigt VAT nummer (ved levering til Grønland, Færøerne samt lande indenfor EU) ved bestilling. 

Du kan altid annullere ordrer der endnu ikke er faktureret. Kontakt kundeservice@carlsen.dk eller tlf. 3615 6610.

Returret
De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. I henhold til lov om forbrugeraftaler, § 19, stk. 2 løber den periode, hvori fortrydelsesretten på 14 dage kan udøves, jf. ovenfor, fra

1) den dag, hvor aftalen indgås, hvis den vedrører en tjenesteydelse,

2) hvis aftalen vedrører en vare, den dag, hvor forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke transportøren, får varen i fysisk besiddelse,

a) i tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, når den sidste vare er i forbrugerens eller den af forbrugeren angivne tredjemands, dog ikke transportørens, fysiske besiddelse,

b) i tilfælde af en vare, der består af flere partier eller dele, når det sidste parti eller den sidste del er i forbrugerens eller den af forbrugeren angivne tredjemands, dog ikke transportørens, fysiske besiddelse, og

c) i tilfælde af aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode, når den første vare er i forbrugerens eller den af forbrugeren angivne tredjemands, dog ikke transportørens, fysiske besiddelse, eller

3) den dag, hvor aftalen indgås, hvis det drejer sig om aftaler om forsyning af vand, gas eller elektricitet, når disse varer ikke sælges i et afgrænset volumen eller i en bestemt mængde, eller levering af fjernvarme eller digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium.

Varerne skal emballeres forsvarligt og returneres direkte til DBK Logistik Service på adressen:

DBK Logistik Service 
Mimersvej 4 
4600 Køge

Spørgsmål og andre henvendelser rettes altid til kundeservice.

Følger af fortrydelse
Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. 

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. 

De returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Ved anvendelse af Deres fortrydelsesret i forbindelse med en tjenesteydelsesaftale skal De betale for rimelige omkostninger, hvis aftalens opfyldelse på Deres udtrykkelige anmodning er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb. De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Reklamation
Medmindre andet er aftalt, har du 2 års reklamationsret på varer købt hos carlsen.dk. 2 års perioden løber fra varens levering til dig. Opdager du mangler ved det leverede, eller svarer det leverede ikke til det bestilte, skal du kontakte kundeservice på kundeservice@carlsen.dk eller tlf. 36 15 66 10 inden rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen eller manglen. Med kundeservice aftales nærmere om levering af korrekte varer, om eventuel tilbagebetaling og om refusion af dine forsendelsesomkostninger.

Ansvarsbegrænsning og forbehold
For at handle på carlsen.dk skal du være indforstået med disse salgs- og leveringsbetingelser. Carlsen er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser hos Post Nord. Carlsen kan ikke garantere, at carlsen.dk til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri, og Carlsen kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af carlsen.dk, såsom problemer med internetopkobling og anvendelse af ikke tidssvarende pc’er og programmer.

Alder
Du skal være mindst 18 år for at købe varer på carlsen.dk Ved bestilling af varer eller andre tilbud på carlsen.dk. bekræfter du, at du er 18 år eller derover.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist om handel på carlsen.dk og om disse vilkår afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.

Oplysning om klagemuligheder 
Hvis du ønsker er utilfreds med en vare eller tjenesteydelse købt hos os, er du velkommen til at henvende dig til os på vores e-mail adresse kundeservice@carlsen.dk

Du er dog berettiget til at indgive en klage direkte til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk eller via mail: cfk@kfst.dk.   

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kundeservice@carlsen.dk

Text and Data Mining (TDM)
Det er ikke tilladt at udføre Text and Data Mining (TDM) herunder til brug for træning af AI-teknologier mv.