Persondatapolitik hos Carlsen

Persondatapolitik hos Carlsen

Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Forlaget Carlsen
Vognmagergade 11, 2. sal
1448 København
Telefon: 36 15 66 10

Cookies

Persondatabeskyttelse
I det omfang, du afgiver oplysninger om dig selv under brug af denne hjemmeside og nyhedsbreve, vil oplysningerne blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver. Vi kan imidlertid ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, du afgiver on-line, før de pågældende oplysninger er modtaget af os. Hvis du er barn, ung eller mangler erfaring med brug af internettet, bør du derfor søge hjælp hos en voksen person, som du har tillid til, når du bruger internettet og afgiver oplysninger om dig selv.

Links til andre internetsider
Vi kan ikke påtage os ansvar for lovligheden af indhold på og administration af de internetsider, der linkes til fra vores hjemmeside. Men vi ønsker, at det skal være trygt at færdes både på vores hjemmeside og andre dele af internettet. Hvis du opdager, at de internetsider, vi linker til, har et ulovligt eller krænkende indhold, vil vi derfor være taknemmelige for at høre fra dig på info@akademisk.dk.

Rettigheder til varemærker og materiale på denne hjemmeside
Vi og vores samarbejdspartnere forbeholder os alle rettigheder til varemærker, ophavsretligt beskyttet materiale og andet retsbeskyttet indhold på vores hjemmeside. Materiale må alene downloades til personlig og ikke-erhvervsmæssig brug, og det downloadede materiale må ikke uden vores forudgående samtykke kopieres, bearbejdes eller på anden måde gøres til genstand for handlinger, der er forbeholdt indehaveren af de immaterielle rettigheder.
 
Vi forbeholder os at indlede retsforfølgning mod brugere, der krænker vores immaterielle rettigheder eller på anden måde misbruger vores hjemmeside.
 
Ansvarsfraskrivelse
På vores hjemmeside kan der være stillet eksekverbare hjælpeprogrammer som for eksempel ActiveX eller Javascript til din rådighed. Vi kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler ved disse programmer, eller for skader, der direkte eller indirekte måtte følge af din brug af disse programmer på vores hjemmeside.
 
Ligeledes kan vi ikke gøres ansvarlige for nogen art af tab, der knytter sig til din brug af indholdet på vores hjemmeside. Denne ansvarsfraskrivelse omfatter direkte såvel som indirekte tab, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser og lignende.
 
Vi forbeholder os ret til at ændre ovenstående retningslinier for brug af denne hjemmeside. Eventuelle ændringer i retningslinerne vil fremgå af hjemmesiden.